Một số vấn đề Sale cần ghi nhớ khi tư vấn bán căn hộ chung cư

Có rất nhiều người nhầm lẫn về khái niệm, mọi người hay nhầm lẫn việc sở hữu căn hộ chung cư là sở hữu vĩnh viễn suốt đời và có thể có giá trị truyền sang đời sau là con, cháu, …sinh sống. Thực tế thì căn hộ chung cư chỉ có giá trị “vĩnh viễn” trong khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian này phụ thuộc vào “Cấp công trình” hoặc chất lượng của công trình hoặc cả 2 yếu tố này. Việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà Ở 2014, tuy nhiên, hầu như không ai để ý.

Căn hộ chung cư
Điều 99, luật nhà ở 2014 về căn hộ chung cư quy định như sau:

1. Thời hạn sử dụng căn hộ chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.

2. Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

a) Trường hợp căn hộ chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này;

b) Trường hợp căn hộ chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới theo quy định tại Mục 2 Chương này;

b) Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt;

c) Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở;

d) Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Qua bài viết này của Quốc Bảo Bất Động Sản, căn cứ vào các điều khoản đã  nêu trên thì khi hết hạn sử dụng căn hộ chung cư hoặc khi chất lượng căn hộ chung cư xuống cấp không thể sử dụng được thì chưa có hướng giải quyết, vì còn phụ thuộc vào ông Quy Hoạch (Các bạn xem thêm Điều 19 Luật KD BĐS 2014, Quyền Sử Dụng đất sẽ được phân bổ cho bao nhiêu Chủ Sở Hữu? chắc là không dưới 10)

0909.835.113 Facebook Chat Chat Zalo Nhận Email